Tel: 060 3377 990 | office@kondoras.rs

KONDOR AS DOO

36210 Vrnjačka Banja

ul. Velibora Markovića 34

Telefon: 060 3377 990

E mail: office@kondoras.rs


O nama

"Kondor As d.o.o." je otpočela sa radom aprila 1990. godine u Vrnjačkoj Banji i sve ove godine preduzeće se neprestano razvijalo i proširivalo svoje delatnosti.

Pored osnovne trgovinske delatnosti uspešni se bavi i građevinarstvom, izgradnjom stanova i apartmana namenjenih tržištu. Do sada su izgradjena i tržištu isporučena više stambenih objekta u Vrnjačkoj Banji.

Sedište preduzeća ''Kondor As'' je u novom poslovnom centru u Vrnjačkoj Banji. Ima 40 zaposlenih i savremeni menadžment okrenut budućnosti i novim planovima. Ovako strpljiva višegodišnja koncepcija razvoja dovela je do stvaranja veoma stabilno preduzeća sa kojim svi partneri rado posluju.
Promo video